• Dwuportowa ładowarka Raytronic C60

The Symbol : 002652
719.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
Shipping within 24h
Shipping price 21
Kurier UPS 21
Kurier DPD (Pobranie) 23
Kurier DHL (Pobranie) 25
The Availability Of Mało
Leave your phone

Dwa niezależne wyjścia o dużej mocy (500W na każdy kanał - przy zasilaniu 24V), zintegrowane balansery, system wspaniałych zabezpieczeń oraz możliwość monitorowania przebiegu procesów ładowania/ rozładowania akumulatorów litowych na ekranie monitora komputera, zapewniają komfortową i bezpieczną obsługę wszystkich typów akumulatorów dostępnych na rynku. 
RAYTRONIC C60 to doskonały wybór dla bardzo wymagających, profesjonalnych modelarzy budujących modele latające, kołowe, pływające i nie tylko...

     Dane techniczne ładowarki:

. Napięcie zasilania 11 -28V DC. 
. Dwa niezależne kanały do obsługi: 1-18 ogniw NiCd/NiMH, 1-7 ogniw Li-Ion/Li-   Pol/Li-Fe lub 2~24V (2V/ogniwo) żelowe akumulatory ołowiowe Pb. 
. Prąd ładowania (0,1A - 20,0A) automatycznie ograniczany do max 500W/kanał   (przy zasilaniu 24V). 
. Prąd rozładowania (0,1A - 10,0A) automatycznie ograniczany do max    50W/kanał. 
. Automatyczne zakończenie procesu ładowania po wykryciu spadku napięcia    (minus delta-peak) dla akumulatorów NiCd i NiMH, (do wyboru 4 tryby    ładowania: AUTOMATIC, NORMAL, LINEAR, RE-FLEX). 
. Akumulatory Li-Ion, Li-Pol, Li-Fe i Pb ładowane są metodą „stały prąd/stałe    napięcie". 
. Ustawiana czułość detekcji delta-peak. 
. Formowanie -powtarzalny cyklicznie proces ładowanie/rozładowanie lub      rozładowanie/ładowanie dla akumulatorów NiCd i NiMH, maksymalnie 10 cykli,    programowanie przerwy czasowej między poszczególnymi fazami cyklu. 
. Pamięć 20 programów ładowania dla każdego kanału. 
. Podświetlany wyświetlacz LCD z prostym i przejrzystym menu, wyświetlane    wszystkie parametry procesu ładowania/rozładowania dla obu kanałów  jednocześnie.

. Oba kanały posiadają zintegrowany, inteligentny balanser służący do    indywidualnego wyrównywania napięć pojedynczych ogniw podłączonych  akumulatorów litowych z tolerancją 5mV/ogniwo w trakcie trwania procesu  ładowania lub rozładowania. Napięcia pojedynczych ogniw obsługiwanego  akumulatora na bieżąco przedstawiane są na ekranie pracy ładowarki. 
. Możliwość przyłączania opcjonalnych czujników temperatury (kryte gniazdka „TEMP"). 
. Pomiar oporności wewnętrznej obsługiwanych akumulatorów. 
. Trzy wbudowane wentylatory chłodzące zapewniają wymuszone, intensywne  chłodzenie elementów mocy. 
. Ostrzegawcze komunikaty tekstowe zapewniają prawidłową eksploatację  ładowarki w przypadku niewłaściwej wartości napięcia zasilania (napięcie zbyt  wysokie lub za niskie), złego podłączenia, nieodpowiedniego typ obsługiwanego  akumulatora lub jego stanu, odwrotnej polaryzacji na wyjściu... 
. Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji i zwarciem na wyjściu. 
. Programowane ograniczenie mocy pobieranej w celu zabezpieczenia przed    przeciążeniem źródła zasilania. 
. Programowana procentowa wartość mocy pobieranej przez ładowarkę dla  pojedynczych kanałów. 
. Kompaktowa, gięta z blachy duralowej obudowa, małe gabaryty. 

    Charakterystyka:

-Napięcie zasilania: 11~28V DC 
-Obsługiwane ogniwa: NiCd, NiMH, Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe i Pb 
-Tryby pracy: dla NiCd, NiMH: ładowanie (Charge), rozładowanie (Discharge),  formowanie (Cycle) dla Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe i Pb: ładowanie (Charge),  rozładowanie (Discharge), przechowywanie(Storage) 
 
-Ładowanie (Charge) akumulatorów NiCd, NiMH:

 Tryb Automatic 
 Tryb Normal 
 Tryb Linear 
 Tryb Re-Flex

-Ładowanie (Charge) akumulatorów Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe i Pb: 
Constant Current -Constant Voltage („stały prąd/stałe napięcie")

-Rozładowywanie (Discharge): 
 Tryb Automatic 
 Tryb Normal 
 Tryb Linear (dla akumulatorów litowych i ołowiowych do dyspozycji jest tylko  tryb „Linear") 
-Przechowywanie (Storage): ładowanie do 60% pojemności znamionowej 
-Liczba obsługiwanych ogniw: 
 NiCd, NiMH: 1 -18 ogniw 
 Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe: 1 -7 ogniw 
 Pb: 1-12ogniw(2 -24V)

-Prąd ładowania: 
 dla akumulatorów NiCd, NiMH: 0.1 -20.0A (maksymalnie 300W/kanał) 
 dla akumulatorów Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe i Pb: 0.1 -20.0A (maksymalnie  300W/kanał)

-Prąd rozładowywania: NiCd, NiMH, Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe i Pb: 0.1 -10.0A  

-Końcowe napięcie rozładowania: 
 dla akumulatorów NiCd : 0.8 -1.0V/ogniwo a dla akumulatorów NiMH:1,0V/ogniwo, dla akumulatorów litowych - jeżeli nie jest to konieczne, to w zasadzie akumulatorów litowych nie ma potrzeby rozładowywać. Należy pamiętać o tym, że akumulator Li-Pol lub Li-Ion podłączony do ponownego ładowania musi mieć określone napięcie - nie mniejsze od 3,6V/ogniwo (bez obciążenia!). Akumulatory Li-Fe są pod tym względem jeszcze wrażliwsze... napięcie akumulatora Li-Fe podłączonego do ponownego ładowania nie może być mniejsze od 3,1 - 3,2V/ogniwo (bez obciążenia!).

-Ładowanie podtrzymujące (Trickle Current) tylko dla akumulatorów NiCd, NiMH: wyłączone (OFF) lub można ustawiać w zakresie do 500mA, z rozdzielczością 50mA, automatyczne (Automatic) -0,05C. 
-Formowanie (Cycle): ładowanie/rozładowywanie lub rozładowywanie/ładowanie -tylko ogniwa NiCd, NiMH, maksymalna liczba cykli: 10, programowana przerwa czasowa między cyklami : 1-30 min. 
-Czułość detekcji delta-peak (Peak Sensitivity): dla akumulatorów NiCd: 5 - 25mV/ogniwo dla akumulatorów NiMH: 0,3 - 15mV/ogniwo zalecana czułość detekcji dla akumulatorów NiCd: 8 -15 mV/ogniwo, a dla akumulatorów NiMH: 0,5 -10 mV/ogniwo

-Próg maksymalnej temperatury obsługiwanego akumulatora (Cut-Off Temperature): 10 -65°C lub 50 -150°F. Dla akumulatorów NiCd/NiMH: 40 -45°C a dla akumula torów litowych: 35 -40°C.

-Maksymalna pojemność obsługiwanego akumulatora (Max. Capacity): dla akumulatorów NiCd, NiMH: 10 -150% dla akumulatorów Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe: 10 -120%

-Opóźnienie początku detekcji Delta-Peak (Peak Delay): dla akumulatorów NiCd i NiMH: 1 -20 min.

-Pamięć ustawień: maksymalne 20/kanał ładowania 
-Zegar bezpieczeństwa (Safety Timer) : NiCd, NiMh, Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe i Pb: 20 -300 minut lub wyłączony (OFF)

-Maksymalny prąd ładowania (Charge Rate): 
 dla akumulatorów NiCd zalecany w zakresie 1 - 2C 
 dla akumulatorów NiMH zalecany maksymalny na poziomie 1C 
 dla akumulatorów Li-Pol, Li-Ion zalecany do maksymalnie 1C (w ustawieniach domyślnych maksymalna wartość prądu ładowania została zaprogramowana na 2C) - chyba, że producent dopuszcza ładowanie prądem o wartości wyższej, np. akumulatory drugiej generacji - G2 RAY Li-Pol można ładować prądem do 2Ca G2 RAY GOLD można ładować prądem do 6C dla akumulatorów Li-Fe: 1 -5C

-Zadana pojemność obsługiwanego akumulatora (TCS-Terminal Capacity Selection): 
dla Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe: 10 -100% pojemności znamionowej

-Czynność ładowarki po osiągnięciu progu zadanej pojemności (TCS End Action). 
Po osiągnięciu progu zadanej pojemności zaprogramowanej w funkcji TCS CAPACITY ładowarka może zasygnalizować to zdarzenie (ALARM) i kontynuować proces ładowania (należy ustawić „CONTI.") lub zakończyć proces ładowania (naleSy ustawić „STOP").

    Zestaw zawiera: 


-Ładowarkę RAYTRONIC C60 
-2 krokodylki (czerwony/czarny), 
2 adaptery JST-XH/7S (Kokam, Graupner,  RCSystem), 2 adaptery PolyQuest (PQ/7S) 2 przejściówki Raytronic

There is currently no comments or ratings for this product.
The Signature Of The
E-mail
Ask a question
  • Shop closed